ISO standardi zagotavljajo kakovost

Ljudje se vedno bolj zavedamo pomena kakovosti, zato od podjetij pričakujemo, da so njihovi izdelki in storitve skladni z najvišjimi standardi. ISO standardi podjetju omogočajo, da se osredotoči na tisto, kar je za uspešen posel ključno. Sem pa seveda sodi predvsem to, kaj se v podjetju dela, kako se dela, kje se lahko dosežejo prihranki in kako se lahko kar najbolje zadovolji stranke.

V podjetjih se ISO standardi uporabljajo predvsem zaradi tega, da bi prišlo do boljše učinkovitosti procesov, da bi se vzpostavil red pri planih proizvodnje in dokumentacije ter da bi prišlo do večje transparentnosti pri poslovanju s strankami. Dosegla naj bi se tudi večja konkurenčnost podjetja na trgu.

Dobro je vedeti, da se ISO standardi nadgrajujejo. Zadnji ISO 9001 je bil nadgrajen leta 2015. Vsako podjetje, ki želi pridobiti certifikat, se mora dobro podkovati in dokazati. Certifikati imajo mednarodno veljavo, dokazujejo pa urejenost posameznega podjetja po določenem sistemu vodenja. Podjetje z njimi pridobi dodano vrednost, s tem pa se mu zviša tudi ugled.

5 najpomembnejših ISO standardov

ISO 90011. ISO 9001 – standard za vodenje kakovosti. Ta standard je temeljna oblika sistema kakovosti, primeren pa je vse vrste podjetij. ISO 9001 temelji na nenehnem izboljševanju procesov in povečevanju zadovoljstva uporabnikov produktov ali storitev podjetja.

2. ISO 14001 – standard za sistem ravnanja z okoljem. Standard je svetovno razširjen sistem za ravnanje z okoljem. Podjetjem, ki želijo opredeliti in nadzorovati svoj vpliv na okolje, zagotavlja praktična orodja. Cilj standarda je trajna ohranitev okolja.

3. OHSAS 18001 – sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu. V današnjem tempu in načinu življenja posegamo po vedno bolj nezdravih navadah. Zato je ta standard bistvenega pomena za dobro počutje, zdravje in zadovoljstvo vseh zaposlenih. S tem se povečata tudi učinkovitost in produktivnost.

4. ISO 2700 – standard za sistem vodenja varovanja informacij. Podjetja dandanes poslujejo z veliko količino različnih informacij, ki jih je potrebno ustrezno zaščititi. Pri tem je v veliko pomoč ISO 2700, za katerega se odloča vse več podjetij.

5. ISO 50001 – standard za sistem upravljanja z energijo. Ta standard svoj namen udejanja s podajanjem navodil in zahtev za izboljšanje energetske učinkovitosti organizacij. V času, ko je odgovorno ravnanje z energetskimi viri še kako pomembno, je ISO standard hitro pridobil na svoji veljavi.

ZES.si

Se že dolgo časa trudite, da bi bili v svojem poslu uspešnejši, vendar vam to nikakor ne uspeva? Na spletnem portalu ZES.si boste našli številne ideje, nasvete in vodiče, kako se finančno osamosvojiti, kako zaslužiti s pomočjo interneta in kako preudarno ravnati z denarjem.

Related Articles